Postbezorging op BES eilanden ondermaats

Vragen van het lid De Liefde (VVD) aan de minister van Economische Zaken over de postbezorging op de BES-eilanden.

1.  Kent u het nieuwsbericht “BES-bewoners misschien geen post meer via Curaçao”[1]?

2. Is het waar dat Nieuwe Post NV, het Curaçaose bedrijf dat de post nu aflevert en ophaalt op de BES-eilanden, een verlies van ongeveer 2 miljoen gulden voor het uitvoeren van deze taak door Nederland gecompenseerd wil zien? Zijn er andere aanvullende voorwaarden c.q. eisen gesteld door Nieuwe Post NV aan Nederland?

3. Wat vindt u van deze claim van Nieuwe Post NV? Waar is deze volgens Nieuwe Post NV op gebaseerd?

4. Hoe oordeelt u over deze claim in relatie tot de gebrekkige kwaliteit van de postvoorziening voor Caribisch Nederland? Ondanks herhaaldelijke inspanningen en handreikingen om tot een betere kwaliteit te komen is die nog steeds ondermaats. Dit is al jaren bekend en de consument is toch nog steeds de dupe. Vindt u de claim van Nieuwe Post N.V. niet de wereld op zijn kop?

5. In antwoord op schriftelijke vragen van de leden Ortega-Martijn (ChristenUnie) en Hachchi (D66) schrijft u dat u een extern bureau opdracht heeft gegeven een verkenning uit te voeren of, en zo ja onder welke voorwaarden nieuwe partijen bereid zijn om (delen van) de postvoorziening ten behoeve van Caribisch Nederland op zich te nemen. Wat zijn hiervan de uitkomsten[2]?


6. Welke alternatieven ziet u voor de gebrekkige dienstverlening van Nieuwe Post N.V.?  Wat is de stand van zaken betreffende de besluitvorming inzake de verlenging van de postconcessie per 1 januari 2013? Op welke manier wordt de Kamer hierbij betrokken dan wel geïnformeerd?[1] http://qracao.com/index.php/nieuws-vandaag/4201-bes-bewoners-misschien-geen-post-meer-via-curacao

[2] Antwoord vragen van de leden Ortega-Martijn en Hachchi over de aanhoudende problemen met de postvoorziening op de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (2012Z10833) dd. 27/06/2012