Vragen over de controle van poststukken door 'postsnuffelaars' (dd. 30 juli 2013)

1 Heeft u het artikel ‘Plan voor postsnuffelaars’ gelezen in de De Telegraaf? 1)

2

Is het waar dat de namaakbestrijdingsorganisatie SNB React aan de Douane een voorstel heeft gedaan om de Britse manier van werken voor postzendingen over te nemen, waarbij het namaakbestrijders wordt toegestaan verdachte zendingen te controleren? Zo ja, kunt u dit voorstel toelichten? Worden hierover momenteel gesprekken gevoerd?

3

Wat vindt u van deze Britse praktijken en bent u van plan die ook in Nederland te gaan toepassen?

4

Vindt u het toezicht op namaakartikelen niet een douanetaak die dus bij de overheid thuishoort? Wat zijn de redenen om te overwegen het bedrijfsleven hierbij in te schakelen?

5

Mocht u overwegen de Britse werkwijze in Nederland te gaan toepassen, welke Nederlandse wet- en regelgeving moet daarvoor dan worden aangepast?

 

1)     
http://www.telegraaf.nl/feed/21767779/__Plan_voor_postsnuffelaars__.html