Vragen over vernielde aardappelproefvelden

1. Kent u het artikel “Aardappelproefvelden WUR vernield?”? 1)

2.

Wat vindt u ervan dat onbekenden in Valthermond en in de gemeente Eemsmond twee aardappelproefvelden van Wageningen Universiteit hebben vernield? Kunt u aangeven welke negatieve effecten deze acties hebben voor de ontwikkeling van aardappels met duurzame resistentie tegen de gevreesde ziekteverwerker phytophtora?

3.

Deelt u de opvatting dat vernieling van aardappelproefvelden laakbaar is aangezien dit de verdere verduurzaming van ons voedsel en het verminderen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen vertraagd danwel belemmerd? Welke acties kunt u nemen in samenwerking met lokale overheden en Wageningen Universiteit om toekomstige vernielingen zoveel mogelijk te voorkomen?

4.

Kunt u aangeven hoe hoog de strafmaat is voor dit soort vergrijpen en acht u die strafmaat adequaat gegeven het grote maatschappelijk belang om de wereldwijde voedselvoorziening te verduurzamen? Is het wettelijk mogelijk de schade te verhalen op de daders? Zo nee, waarom niet?

5.

Welke groeperingen of organisaties verzetten zich met buitenparlementaire middelen, zoals vernieling van andermans eigendommen en het illegaal betreden van andermans terrein, tegen de genetische modificatie van voedsel? En welke zijn in het verleden  etrokken geweest bij de vernieling van proefvelden? Hoe vaak zijn in de afgelopen 10 jaar proefvelden vernield? En hoe vaak zijn daarvoor verdachten aangehouden? En hoeveel daarvan zijn voor de rechter gebracht? Wat waren de strafeisen? En hoeveel zijn uiteindelijk veroordeeld? En welke straf is hen opgelegd?

1)     
Boerderij, 5 augustus 2013