Schriftelijke vragen over misleidende kortingen bij electronicawinkels

Vragen van het lid De Liefde (VVD) aan de minister van Economische Zaken over misleidende kortingen bij elektronicawinkels.

1.  Kent u het nieuwsbericht ‘Pas op voor misleidende korting bij elektronicawinkel’

2. Is het waar dat kortingen op prijskaartjes in elektronicawinkels –en op internet- regelmatig misleidend zijn vanwege o.a. te hoog voorgespiegelde eerdere prijzen waarnaar wordt verwezen en vanwege onjuiste kwalificaties als ‘laatste exemplaar’?

3. Wat vindt u van dergelijke misleiding? Is die in strijd met de wet? 

4. Goede marktwerking vereist een transparante markt waarin kopers beschikken over juiste prijs- en productinformatie. In hoeverre verstoren misleidende prijskortingen de elektronicamarkt naar uw mening?

5. Welke middelen heeft u om dergelijke misleiding tegen te gaan? Bent u bereid om met de sector in gesprek te gaan om te komen tot spelregels om misleiding tegen te gaan?

Zie het volledige bericht: 'Pas op voor misleidende korting bij elektronicawinkel' (dd. 16 oktober 2013) op: www.telegraaf.nl/s/21978096