Inbreng begroting Economische Zaken 5-11-2013

Zoals mijn collega Lucas al zei: Onze infrastructuur is van hoog niveau, net als ons onderwijs.

We hebben veel hoogtechnologische bedrijven en sterke kennisclusters. Nederland is ondernemend en concurrerend, en heeft daarmee een koppositie in de digitale economie. De overheid moet volgens de VVD alert blijven, en de juiste randvoorwaarden scheppen en ruimte bieden met eenvoudige wetten en regels die niet aan een technologie of tijd gebonden zijn. Het onderscheid tussen internet, TV, nieuws, media, je telefoon, je laptop, bril en videocamera vervaagt razendsnel. Wij kijken niet meer naar wat ons door de omroepen wordt voorgeschoteld maar bepalen zelf wel wat, hoe en wanneer. Daar komt geen overheid aan te pas. Bedrijven pakken zelf deze kansen, of missen simpelweg de digitale boot. Hoewel de toekomst ongewis is, mogen we het belang van zulke trends niet onderschatten. De lieveling van linkse economen, Paul Krugman, dacht 15 jaar geleden dat ’t zo’n vaart niet zou lopen. Deze Nobelprijswinnaar dacht dat het internet vanaf 2005 dezelfde impact op de wereldeconomie zou hebben als de fax-machine. Hij zei erbij, en ik citeer:Ten years from now the phrase nformation economy will sound silly.” Tja, een Nobelprijs winnen betekent niet dat je het altijd bij het juiste eind hebt. Voorspellen blijkt dus lastig. Des te meer reden om wetgeving algemeen en technologieneutraal te formuleren. Nu zien we regelmatig dat wetten en regels innovatie onbedoeld in de weg zitten. Het tijdperk van Radio Kootwijk is voorbij. Onze juridische software is toe aan een update naar de 21ste eeuw. Wetten als de Telecomwet, Mediawet, Postwet, Auteurswet en Privacywet stammen uit de tijd dat een mobiele telefoon even groot was als een koelbox. Ik geef twee voorbeelden ter illustratie waar het spaak loopt:  We vinden het belangrijk dat ondernemers en consumenten toegang hebben tot razendsnel internet en 4G. Ik wees eerder dit jaar op de vele gemeenten die torenhoge telecomleges heffen, een verkapte lokale internetbelasting. Nu blijkt dat gemeenten ook het Nationaal antennebeleid matig uitvoeren. Tegenwerking bij de aanleg van nieuwe 4G masten zorgt ervoor dat ondernemers en consumenten niet kunnen profiteren van de razendsnelle 4G technologie. Een ander voorbeeld is dat de BumaStemra en Sena’s van deze wereld op grond van technisch onderscheid vergoedingen vragen: dus voor een CD meer dan voor een mp3. Dit is belangenbehartiging 1.0. De economische waarde van een werk doet ertoe, niet de techniek waarmee het wordt verspreid. Daarom wil de VVD dat deze minister en de minister van Veiligheid en Justitie volgend jaar voorstellen naar de Kamer sturen die het naar elkaar toegroeien van mobiele en vaste netwerken, TV, media en content ondersteunen in plaats van bemoeilijken. Ik overweeg in tweede termijn een motie hierover. Als we willen profiteren van onze sterke positie in de digitale economie dan moeten we blijven inzetten op een sterke ICT- en telecom-infrastructuur. Dus blijven inzetten op een vrij, open en toegankelijk internet waarbij de consument betaald voor snelheid, belminuten en smsjes. En Europese telecombedrijven als T-mobile, IceCell, SFR of Siminn geen dealtjes met contentproviders mogen sluiten over voorrang op het web. In Nederland is dat al verboden, nou de rest van Europa nog.

Voorzitter,

De VVD blijft zorgen houden over de financiële positie van ons bedrijfsleven. Bijna de helft van onze winkeliers maakt op dit moment verlies. MKB’ers hebben moeite aan krediet te komen. De maakindustrie zucht onder een hoge energierekening. Deze minister en staatssectretaris Weekers verdienen waardering voor hun inzet voor het behoud van onze energie- en water intensieve industrie. Groen beleid is mooi, maar het geld dat ze daaraan uitgeven moet wel eerst verdiend worden. De VVD is verheugd met het pakket van € 125 mln voor ondernemingsfinanciering. Hoe staat het met de uitvoering van dat pakket? De ACM moet de komende jaren structureel 125 miljoen euro aan boetes binnenhalen. Uit de begroting voor komend jaar blijkt dat de ACM 50 miljoen binnenhaalt en de resterende 75 miljoen ten koste gaat van innovatie. Welke mogelijkheden heeft de minister om dit bedrag te beperken? Kan hij bijvoorbeeld toezeggen dat iedere meevaller bij de ACM wordt ingezet om deze bezuiniging te verzachten?

Voorzitter,

De VVD heeft zich de afgelopen jaren sterk gemaakt voor een nieuwe aanbestedingswet waarmee het MKB  meer kansen krijgt om een aanbesteding te verwerven. De VVD vraagt zich af hoe de nieuwe wet tot dusver functioneert. Volgens MKB Infra scoort deze wet nog mondjesmaat. Maar volgens het Instituut voor aanbesteden ‘Bouw en Infra’ begint de wet zijn vruchten af te werpen. De een ziet het glas halfvol, de ander halfleeg. De wet is pas 6 maanden van kracht, maar kan de minister aangeven hoe vol of leeg hij het Aanbestedingsglas ziet?

Voorzitter,

Ik sluit af met zakendoen op internet. Meer specifiek met elektronische identificatie. Dat komt maar niet van de grond en bezorgt duizenden ondernemers kopzorgen. Denk bijvoorbeeld aan slijters en supermarkten. Die verkopen steeds vaker via internet. Maar hoe kunnen zij de leeftijd van hun klant controleren? Niet, en dus staat de achterdeur van onder andere de Tabakswet en Drank- en Horecawet wagenwijd open. Ook verkopers van films en games ondervinden last van het ontbreken van een goede elektronische identificatie. De VVD roept deze minister op het voortouw te nemen in de realisatie van een consument- en ondernemersvriendelijke vorm van E-id. Ondernemers verdienen het snel duidelijkheid te krijgen hoe zij in de toekomst veilig digitaal zaken kunnen doen, zeker als ze leeftijdsgebonden producten verkopen. Kan de minister toezeggen voor de zomer met een uitgewerkt voorstel te komen?