'Google zal zich aan tijdgeest aanpassen' (Trouw)

Ook op Internet kan privacy gewaarborgd worden; bedrijven moeten hieraan meewerken.

Zie hieronder de tekst zoals gepubliceerd is in Trouw.

Door: Nicole Besselink redactie politiek

Interview
VVD: Slachtoffers hebben baat bij online-wisrecht

De VVD en privacy

Nederland
Privé-gegevens op internet

Als één partij niet bekendstaat als privacyminnend, is het de VVD. De liberalen zien privacy graag als eigen verantwoordelijkheid en willen bescherming van persoonsgegevens niet in talloze wetten gieten. Tegelijkertijd krijgt VVD-minister Ivo Opstelten kritiek op zijn plannen om kentekenregistratie op de
weg mogelijk te maken en alle reisgegevens van Nederlanders op te slaan in het kader van de veiligheid. Al twee keer won hij de Big Brother Award van
burgerrechtenorganisatie Bits For Freedom. Coalitiegenoot PvdA probeert zo nu en dan wel een lans te breken voor meer privacy. Zo wil het de gebruikersvoorwaarden van apps graag tot één kantje beperken en burgers inzicht geven in de data die overheden van hen hebben. De oppositie - D66 en GroenLinks
voorop - vindt dat Opstelten 'doordraaft', zoals bij het gebruik van drones.

Burgers moeten het recht krijgen om gegevens op internet te laten wissen. Daarvoor pleitte het College Bescherming Persoongegevens gisteren in deze krant. Goed
idee, vindt VVD-Kamerlid Bart de Liefde. Vooral voor slachtoffers van misbruik.

Waarom bent u voor een recht om vergeten te worden op internet?

"Als je als consument met een bedrijf geen zaken meer doet, mag dat bedrijf je gegevens
niet meer gebruiken. En bij evidente misbruikgevallen moet ook snel ingegrepen kunnen worden. Ik kreeg laatst een brief van een radeloze moeder. Ze was al een
jaar bezig met Google om een link tussen haar kind en een pornofilmpje ongedaan te krijgen. Ik snap heel goed dat je daar razend en radeloos van wordt."

Ziet u het gebruik van Google en Facebook als eigen verantwoordelijkheid van gebruikers of ligt hier ook een taak voor bedrijven?

"Bedrijven moeten transparanter communiceren over hoe zij werken en wat zij met de gegevens van hun gebruikers doen. Nu doe je er 76 dagen over om alle voorwaarden door te lezen van de programma's en applicaties die je gebruikt. Alles staat erin, maar bedrijven weten dondersgoed dat consumenten het niet lezen. Daar moeten consumenten zich ook bewuster van worden."

Moet de politiek zich buigen over het privacybeleid op internet?

"De overheid moet kaderwetgeving creëren. Het moeten algemene wetten zijn, niet per techniek gedefinieerd, zoals met de cookiewet; dat moeten we nooit weer doen. Cookies staan over een paar jaar in de geschiedenisboeken. De techniek gaat zo razendsnel, dat een regel al snel achterhaald is. In wetten moet staan wanneer
er sprake is van persoonsgegevens en aan welke voorwaarden een bedrijf moet voldoen."

Wat u betreft hoeven bedrijven alleen transparanter te communiceren over hun werkwijze. Wat zal dat dan veranderen?

"Mijn inschatting is dat als bedrijven transparanter worden, het voor mensen duidelijker wordt wat er met hun gegevens gebeurt. Zij zullen dan overstappen naar concurrenten. Er worden nu telefoons en internetbrowsers ontwikkeld waarmee je niet meer getraceerd kunt worden. Als grote commerciële bedrijven zich niet aan die ontwikkelingen aanpassen, krijgen zij het zwaar."

Dus als bedrijven hun gebruikersvoorwaarden transparanter communiceren en consumenten zich bewuster worden van wat bedrijven met hun gegevens kunnen doen, kunnen internet en privacy samengaan?

"We zullen wel moeten. We worden steeds digitalere mensen. We bestaan niet alleen in de analoge, maar ook in de digitale wereld. Daar moeten we een modus voor
vinden. Want consumenten kunnen niet zonder bedrijven en bedrijven niet zonderconsumenten. Dat verandert niet."