Motie De Liefde c.s. over het wegnemen van overstapdrempels voor ondernemers

Tijdens deze plenaire behandeling heeft Bart de Liefde een motie ingediend om minister Kamp van Economische Zaken te verzoeken de Telecommunicatiewet aan te passen.

Doel van deze aanpassing is dat het voor kleine ondernemers makkelijker zal worden om over te stappen van telecomaanbieder, iets wat hen veel geld zal kunnen besparen omdat zij niet langer vastzitten aan te dure telecomcontracten.

 Hieronder de spreektekst van Bart de Liefde en de door hem ingediende motie op 12 februari 2014.

 Voorzitter,

 Ondernemers betalen honderden tot duizenden euro’s teveel voor hun internet- en telefoonabonnementen.

 Dat kan anders. Als wij een paar woorden in de Telecomwet wijzigen, wordt het voor ruim 1 miljoen ondernemers makkelijker over te stappen naar een andere telecomprovider.

 Dit voorstel van de VVD scheelt ondernemers op korte termijn een hoop geld op hun internet- en belkosten.

 Daarnaast vergroot het VVD-voorstel ook de concurrentie op de zakelijke telefonie-markt. En zullen onze ondernemers de komende jaren dus blijven profiteren van scherpe tarieven en goede service.

 Daarom voorzitter, de volgende motie:

 

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Overwegende dat kleine ondernemers en consumenten veelal gestandaardiseerde telecommunicatiediensten afnemen,

Overwegende dat kleine ondernemers en consumenten dezelfde onderhandelingspositie hebben, maar dat kleine ondernemers door telecomaanbieders op dezelfde wijze worden behandeld als ondernemers die maatwerkdiensten afnemen,

Constaterende dat kleine ondernemers na het aflopen van de initiële contractduur worden geconfronteerd met stilzwijgende verlengingen van minimaal een jaar en hierdoor niet makkelijk kunnen overstappen,

Verzoekt de regering de overstapmogelijkheden voor kleine ondernemers gelijk te trekken met die van consumenten, onder andere door aanpassing van artikel 7.2a van de Telecommunicatiewet,

Verzoekt de regering te bevorderen dat kleine ondernemers van hetzelfde overstapproces gebruik kunnen maken als consumenten,

 En gaat over tot de orde van de dag,

 De Liefde

Oosenbrug

Agnes Mulder