Cyberpesten en identiteitsfraude aangepakt

Er is nu een noodadres beschikbaar gesteld, Meldknop.nl, waar slachtoffers van cyberpesten en identiteitsmisbruik terecht kunnen.

Meldknop.nl is een platform waar verschillende organisaties, zoals de politie, de kindertelefoon en meldpunt discriminatie. Dit platform heeft direct contract met grote social media partijen als Facebook en Google. Met andere woorden: er kan snel actie ondernomen worden.

Ik ben blij met Meldknop.nl Hiermee wordt het makkelijker om de daders op te sporen en aan te pakken. Ook kan nu effectief hulp geboden worden aan de slachtoffers van cyberpesten en identiteitsfraude. Niets is zo erg als dat een ander jouw identiteit misbruikt.

Hieronder de brief van Minister Kamp:

Den Haag, 19 februari 2014

In het mondelinge vragenuur van 3 december jl. heeft het lid De Liefde (VVD) vragen gesteld aan de Staatssecretaris van Economische Zaken over identiteits­misbruik van minderjarigen op internet en sociale media (Handelingen II 2013/14, nr. 31, Mondelinge vragen van het lid De Liefde aan de staatssecretaris van Economische Zaken, bij afwezigheid van de minister van Economische Zaken, over identiteitsmisbruik van minderjarigen op internet en de wijze waarop Facebook en Google daarmee omgaan). De aanleiding voor de vragen was een concreet geval van pesten op internet. Het bleek erg moeilijk te zijn bij misbruik van e-identity van kinderen om ongewenste inhoud (foto’s, uitingen) van het internet af te krijgen. De Staatssecretaris heeft naar aanleiding van de vragen toegezegd in gesprek te treden met een aantal internetbedrijven (zoals Google, Facebook, Twitter) over de aanpak van identiteitsfraude en over het resultaat hiervan de Tweede Kamer te informeren.

Het ministerie van Economische Zaken heeft het onafhankelijke Platform voor de Informatie Samenleving (verder ECP) gevraagd afspraken te maken met genoemde bedrijven over hoe zij jongeren kunnen helpen bij dit soort problemen.Dit heeft tot gesprekken met sociale media partijen geleid en geresulteerd in actie bij deze partijen. Er is een noodadres beschikbaar gesteld voor de Nederlandse hulplijn ‘Meldknop.nl’. Als mensen tegen serieuze gevallen van misbruik van e‑identity oplopen en vastraken in het klachtensysteem van een sociaal media platform, kunnen ze contact opnemen via Meldknop.nl. Achter Meldknop.nl zitten instanties als helpwanted, kindertelefoon, pestweb, meldpunt discriminatie en vraaghetdepolitie, die een inschatting maken van de ernst van de klacht. Vanuit Meldknop.nl is er een directe lijn met partijen als Google, Facebook en Twitter. Indien nodig kan Meldknop.nl problemen rondom online misbruik met hoge prioriteit melden bij een van de deelnemende bedrijven.

Deze meldingen worden vervolgens met voorrang in behandeling genomen.

Deze afspraken worden nu bekendgemaakt aan organisaties die werkzaam zijn op het gebied van kinderen en internet. Deze procedure[1] is op de Safer Internet Day, d.d. 11 februari jl. gelanceerd. Ik zal eind volgend jaar evalueren of deze aanpak succesvol is.

Van belang blijft dat deze problemen niet alleen door maatregelen van sociale media partijen kunnen worden opgelost. Blijven inzetten op voorlichting over verantwoord internetten en anti-pestbeleid op scholen blijven onverminderd belangrijk. Zo zullen ook jongeren en opvoeders gewezen worden op de gevolgen van hun gedrag en de impact die dergelijk gedrag kan hebben op een slachtoffer.

De Minister van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp 


[1] http://www.digibewust.nl/onderwerpen/veilig-internet-voor-kinderen#