'We hebben de sector anderhalf jaar de kans gegeven'

Hieronder het interview zoals het gepubliceerd is op de website van Telecompaper (http://www.telecompaper.com/nederlands).

'We hebben de sector anderhalf jaar de kans gegeven'

Vrijdag 25 april 2014 | 08:06 CET | Auteur: Bart Garvelink | Achtergronden |© Telecompaper

Het ministerie van EZ bereidt op verzoek van VVD Kamerlid Bart de Liefde een wetswijziging voor om de positie van zakelijke afnemers te verbeteren. Telecomovereenkomsten moeten makkelijker opgezegd kunnen worden. "Het is positief dat de positie van kleine ondernemers wordt verbeterd", stelt Bart de Liefde, lid van de Tweede Kamer voor de VVD en specialist op het gebied van telecom.

Bart de Liefde (1976) zit sinds oktober 2010 in de Tweede Kamer voor de VVD. Sinds anderhalf jaar is hij fractiewoordvoerder op het gebied van telecom. Hij zegt al van begin af aan te horen van wholesaleaanbieders, retailers en bedrijven over problemen op de telecommarkt voor het mkb.

Een hardnekkig fenomeen is dat verschillende producten of diensten vaak een verschillende opzegtermijn hebben en dat er nog in veel gevallen stilzwijgend wordt verlengd. “De einddata zijn te verschillend, waardoor een overstap – soms bewust – wordt geblokkeerd. Zakelijke gebruikers blijven dan maar bijvoorbeeld bij KPN zitten, uit angst zonder verbinding te zitten.”

De Liefde heeft (12 februari) een motie ingediend met de oproep om dit te regelen, samen met Astrid Oosenbrug (PvdA) en Agnes Mulder (CDA). “We hebben de sector anderhalf jaar de kans gegeven om zelf met een oplossing te komen, maar dat is niet gelukt.”

Veegwetje

Hij is blij dat EZ het voortvarend heeft opgepakt. Minister Kamp heeft eind maart een veegwetje gepubliceerd met enkele wijzigingen aan de Telecommunicatiewet.

Het ministerie stelt in de consultatieversie dat klein-zakelijke eindgebruikers na afloop van de initiële contractduur worden geconfronteerd met stilzwijgende verlengingen van minimaal een jaar of hoge afkoopsommen. De wetswijziging trekt de situatie gelijk met de rechten van consumenten zoals die sinds 2009 gelden op initiatief van Martijn van Dam.

In de Telecommunicatiewet komt te staan dat voor standaardproducten op de zakelijke markt een initiële contractduur gaat gelden. Na die periode zijn ze (met één maand) opzegbaar, net zoals dat voor de consumentenmarkt is geregeld. Op vrijwillige basis kan een ondernemer altijd een afwijkend maatwerkcontract afsluiten met een provider.

Die definitie sluit aan bij de praktijk dat het klein MKB in veel gevallen een standaardabonnement afneemt zegt De Liefde. “We hebben er niet voor gekozen om ‘kleine ondernemer’ te definiëren, maar het product”.

Onderhoud

De wetgeving is nooit af, blijkt uit zijn uitleg. Ook al is de Telecommunicatiewet in 2011 flink gewijzigd, onder het eerste kabinet Rutte, onderhoud is noodzakelijk. “Het is onze rol (als Tweede Kamer) om zo goed mogelijk te luisteren naar de samenleving.”

Een onderdeel ervan, de cookieregeling, wordt binnenkort gewijzigd. Op voorstel van EZ hoeft geen toestemming meer te worden gevraagd voor cookies die niet privacygevoelig zijn. Het betreft onder andere cookies die de werking van websites verbeteren - analytics cookies - en om cookies die het gebruik van een website vereenvoudigen.

Hij is kritisch op de rol van het College Bescherming persoonsgegevens (CBp), die domeinbeheerders te weinig duidelijkheid gaf hoe aan de cookiewet te voldoen. Het Cbp stelde zelfs dat bij twijfel maar overal toestemming voor moest worden gevraagd, om maar geen boete van 450.000 euro te riskeren. Functionele cookies zijn gewoon onderdeel van de werking van een website en een manier om clicks op advertenties af te rekenen.

Vernieuwing

Hij is verder tevreden dat Kamp deels al vooruitblikt op grotere veranderingen. De ambitie is om de Telecommunicatiewet, de Mediawet en de Auteurswet tegelijk en in samenhang te vernieuwen. Daarin werkt hij samen met PvdA, maar ook met de andere woordvoerders in de Kamer.

Die nog naamloze overkoepelende wet is in 2017 op hoofdlijnen gereed, is zijn ambitie. “Sommige wetgeving stamt nog uit de tijd dat het mobieltje niet bestond. Het is beter om vanaf nul te beginnen, dan al die wetten en regelingen houtje-touwtje aan elkaar te blijven knopen.”

“Dat vergt het nodige denkwerk. Maar: je moet je niet laten afremmen door complexiteit.” Of door afhankelijkheid van bestaande verdienmodellen, verwijzend naar de opkomst van WhatsApp, dat de sms-inkomsten van maand tot maand liet wegsmelten.

De VVD is voorstander van de netneutraliteit zoals het Europees Parlement die onlangs heeft vastgelegd. Dat is een wijziging ten opzichte van de vorige kabinetsperiode, toen VVD en CDA vaak een minderheidsstandpunt innamen. De PVV werkte op veel onderdelen samen met PvdA, D66, SP en GroenLinks.

“We vinden netneutraliteit een goede ontwikkeling, vanuit economisch perspectief.” Hij zegt dat in 2011 de discussie ideologisch gekleurd werd, dat je ofwel vóór privacy was ofwel tegen. Destijds ging zijn partij niet mee in die discussie.

Het denken heeft echter niet stil gestaan. Netneutraliteit kan een positief effect hebben op innovatie, concurrentie en banen. Nederland heeft alle belang bij een neutraal internet, goede infrastructuur en een goed vestigingsklimaat. “Ik wil dat de volgende Facebook of Google uit Nederland komt.”