Werbezoek Tuinbouwsector omgeving Venlo

Zo ga ik regelmatig op bezoek bij verschillende ondernemers.

Afgelopen week heb ik samen met collega Kamerlid Mark Verheijen en kandidaat voor verkiezingen van het Europees Parlement,Wyno Zwanenburg, een bezoek gebracht aan drie bedrijven in de tuinbouwsector in Limburg. Zo ben ik bij Gipmans Planten uit Venlo geweest, een groot groetenteeltbedrijf; bij ZON fruit & vegetables, een grote telersvereniging en veiling met ongeveer 300 aangesloten leden en tot slot bij Hotraco Group BV, een bedrijf dat allerlei elektrische apparatuur maakt voor onder andere de land- en tuinbouwsector.

Tijdens deze bezoeken voel ik mij vaak trots. Trots op het feit dat de paprika’s die ik uit de kas zie komen over een aantal uren via de veiling over de hele wereld verspreid worden. Maar ook trots op de innovatiekracht van ondernemers. Zo is Gipmans sinds een klein jaar sla op water aan het telen. Dit betekent: minder emissie, minder gewasbeschermingsmiddelen en dus duurzaam. Daarnaast zie je dat de tuinbouwsector veel geautomatiseerd wordt, maar toch blijven ook veel werkzaamheden handwerk. En daar zijn handjes voor nodig, heel veel handjes. Die handjes leveren Nederland veel inkomsten en welvaart op. Wist u bijvoorbeeld dat Venlo de derde logistieke ‘hub’ van Nederland is na Schiphol en de Haven van Rotterdam?

Helaas maak ik me door zo’n werkbezoek ook wel eens zorgen. Als ik van de telers hoor aan welke eisen zij volgens Brussel moeten voldoen om een certificaat voor het één of ander te krijgen, of hoe zij hun boekhouding tot op de komma precies moeten invullen maakt dit mij gefrustreerd. De overheid is er niet om innovatie en ondernemen moeilijk te maken. De overheid moet faciliterend zijn waar nodig, niet beperkend waar mogelijk. Ook de komende tijd zal ik mij blijven inzetten om de tuinbouwsector de mogelijkheid te geven verder te groeien en bloeien. Voor Nederland, voor banen.

Foto: Bij Gipmans Planten in Venlo, waar ze eeen nieuwe kweekmethode voor sla hebben ontdekt. Hier groeit de sla niet in de grond maar in water!