Geen gesubsidieerde papieren telefoongids

Einde van de papieren telefoongids in zicht (AD, 13 mei 2014)

en haag | De papieren telefoongids heeft zijn langste tijd gehad. Een kamermeerderheid van VVD en PvdA wil dat Nederlanders niet standaard meer een exemplaar door de brievenbus krijgen. ,,De meeste van de miljoenen gidsen verdwijnen linea recta bij het oud papier, stelt VVD-kamerlid Bart de Liefde. ,,Dat is verspilling van geld, tienduizenden bomen en een hoop CO2. Met zijn PvdA-collega Jan Vos wil hij dat minister Kamp de Telecommunicatiewet hiervoor wijzigt.

Minister Kamp heeft geen moeite met het verzoek. ,,Als een kamermeerderheid het wil, werk ik daar graag aan mee. Europa biedt de keuze tussen een papieren of een elektronische versie.

Uit cijfers van de bewindsman blijkt het jaarlijks om 5,4 miljoen gidsen te gaan. ,,Er zijn echter slechts 2,5 miljoen unieke gebruikers. Bijna 3 miljoen gidsen blijven dus ongebruikt.

Wie geen internet heeft, zou de gids moeten kunnen houden.

Hieronder mijn motie hierover.

Motie De Liefde/Jan Vos over de papieren telefoongids

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de papieren telefoongids steeds minder gebruikt wordt omdat er een snel en toegankelijk digitaal alternatief is;

constaterende dat KPN de wettelijke verplichting tot het verzorgen van een papieren telefoongids heeft opgezegd op grond van artikel 20.1 van de Telecommunicatiewet; 

van mening dat de verzorging van een papieren telefoongids in de digitale 21ste eeuw geen overheidstaak meer is;

constaterende dat de Europese richtlijn 2002/22/EG ruimte biedt de universele-dienstverplichting voor nummerinformatie ook digitaal te verzorgen;  

verzoekt de regering in overleg met de telecomsector af te spreken hoe de wettelijke verplichting voor de papieren telefoongids zal worden uitgefaseerd en de Kamer daarover in de zomer van 2014 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag, 

De Liefde

Jan Vos