Wie is de baas over de 'rode knop' op de afstandsbediening?

Via deze 'rode knop' kunnen consumenten met een interactieve televisie extra functies bekijken die de omroepen aan hun programma's toevoegen.

Helaas laten niet alle kabelaanbieders dit interactieve signaal door. Er bestaat onder de televisieaanbieders namelijk een meningsverschil over welke signalen wel doorgegeven moeten worden en welke niet. Wij willen nu wel eens weten hoe minister Kamp en staatssecretaris Dekker denken dat het zit.

Zie hieronder onze schriftelijke vragen. Wij zijn benieuwd naar de antwoorden!

Vragen van de leden De Liefde en Elias (beiden VVD) aan de minister van Economische Zaken en de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over wie de baas is van ‘de rode knop’ op de afstandsbediening.

1. Kent u het bericht ‘Kabelaars frustreren de kijkers’[1]?

2. Wat vindt u van de machtsstrijd die gaande is tussen omroepen, kabelaars en telecombedrijven?

3. Bent u ervan op de hoogte dat er verschillende innovatieve technieken bestaan die broadcast en broadband met elkaar combineren? Zo zijn er bijvoorbeeld HbbTv, bestaande interactieve televisie platformen van pakketaanbieders en geheel over internet (over-the-top) technieken. Onder welke wetgeving vallen deze drie technieken?

4. Is (redactionele) inhoud hetzelfde als content? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

5. Klopt het dat er voor content c.q. (redactionele) inhoud een doorgifteverplichting geldt voor kabelaars? Zo ja, waarom en hoe dan? Zo nee, waarom niet?

6. Klopt het dat TV-producten die door telecombedrijven via IP worden aangeboden aan andere wettelijke verplichtingen moeten voldoen dan TV-producten die via de kabel worden aangeboden? Zo ja, vindt u dat nog van deze tijd? Bent u in dat geval bereid en in staat de wettelijke verschillen tussen kabel en IP-TV weg te nemen? Zo nee, waarom niet?

7. Deelt u de mening dat de verdergaande convergentie tussen internet, TV, mobiel, media, nieuws en journalistiek een positieve ontwikkeling is die kansen biedt voor innovatie, werkgelegenheid en welvaart in Nederland? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u bereid de Telecomwet, Mediawet en Auteurswet dusdanig aan te passen zodat deze niet langer de gewenste convergentie vertragen, maar juist faciliteren? Zo nee, waarom niet?

8. Deelt u de mening dat genoemde wetgeving techniekneutraal moet zijn, dus in het geval van ‘de rode knop’ gericht op het doel namelijk het doorgeven van content, en niet gericht op de gebruikte techniek?

9. Hoeveel belastinggeld steekt de NPO in samenwerking met de NOS in HbbTV? Vindt u dit weggegooid geld nu maar een fractie van de Nederlandse televisiekijkers HbbTV kan ontvangen?

10. Vindt u het nog wel van deze tijd dat kabelaars onderhandelen met omroepen over wat wordt doorgegeven in een pakket en wat niet?

[1] De Telegraaf, 27 mei 2014