Kamp gaat pilot oneerlijke handelspraktijken meer onder aandacht brengen

Deze pilot is opgezet om er onder andere voor te zorgen dat boeren en tuinders een eerlijke prijs krijgen voor hun producten.

Aangezien er slechts één coöperatie uit de agrarische sector zich tot nu toe heeft geregistreerd, gaat er volgens mij iets niet goed met deze pilot. Minister Kamp heeft vandaag toegezegd om de pilot eerlijke handelspraktijken beter onder de andacht te brengen.

Hieronder een artikel dat vandaag verscheen op de website van De Boerderij.

Den Haag – Minister Henk Kamp van Economische Zaken gaat op verzoek van de Tweede Kamer de pilot oneerlijke handelspraktijken beter onder de aandacht brengen van agrariërs.

Door: Mariska Vermaas

Hij zal hiervoor de agrarische organisaties benaderen. VVD-Kamerlid Bart de Liefde en SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen zijn verbaasd over het geringe aantal meldingen die tot nu toe zijn gedaan bij de pilot. Officieel heeft één agrariër zich gemeld over een kwestie waarbij hij onder druk is gezet door een afnemer. Een aantal andere meldingen is in de procedure, maar staat nog niet geregistreerd. De Liefde vindt het vreemd dat er zo weinig meldingen zijn, terwijl er juist uit de land- en tuinbouw zoveel klachten waren over oneerlijke handelspraktijken. Gesthuizen vraagt zich af of de meldingen wel anoniem zijn, zodat boeren die zich melden niet het risico lopen dat hun producten vervolgens helemaal niet meer door supermarkten worden afgenomen.
Kamp wil de pilot ook meer onder de aandacht brengen van ondernemers. Ook lijkt de periode van de pilot te kort. Kamp wil daarom de evaluatie die na een jaar gepland stond een jaar uitstellen, waarbij in de tussenliggende periode wel een tussenrapportage wordt gemaakt.

De pilot "Oneerlijke Handelspraktijken in de agroketen" is in september vorig jaar van start gegaan. Het biedt ondernemers de mogelijkheid om oneerlijke handelspraktijken aan te kaarten.