Pilot eerlijke handelspraktijken heeft toekomst

In dit eerste jaar hebben zich verschillende supermarkten en retailbedrijven aangemeld.

Helaas is het resultaat van de ingeschreven groenten- en fruitproducerende bedrijven laag: slechts één bedrijf uit de landbouwsector heeft zich aangemeld. Omdat meer bedrijven te overtuigen zich aan te melden is de pilot nu met een jaar verlengd.

Om meer te weten te komen over de afwegingen die een bedrijf maakt om zich aan te melden bij de pilot ben ik afgelopen week op bezoek geweest bij Fruitmasters in Geldermalsen, de enige organisatie uit de landbouwsector dat zich heeft aangemeld bij de pilot. Met hen heb ik gesproken over de afwegingen die een bedrijf uit de primaire sector maakt om aan de pilot deel te nemen of niet. Bij dit gesprek waren er ook verschillende vertegenwoordigers van de Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO) bij. Zij vertegenwoordigen ongeveer de helft van landbouwsector en zijn daarnaast deelnemers aan de pilot.

Na dit intensieve gesprek ben ik van mening dat de pilot zeker potentie heeft, maar dat de pilot momenteel nog niet optimaal benut wordt. Zo zijn agrarische bedrijven zwaar ondervertegenwoordigd bij de pilot. Tegenover ongeveer 80 ingeschreven supermarkten en retailbedrijven staat slechts één agrarisch bedrijf. Als de pilot wil slagen, zal de hele sector vertegenwoordigd moeten zijn. Zolang één van de drie deelnemende partijen ondervertegenwoordigd is gaat het niet werken.

Ter afsluiting van het werkbezoek hebben we het fruitteeltbedrijf van de familie Van Haarlem in Buurmalsen bezocht. Zij waren bezig met de perenoogst. Dat is uiteindelijk waar het allemaal om draait: mooie producten telen waar je als ondernemer trots op kan zijn.