Schriftelijke vragen over toegang tot het glasvezelnetwerk

Nu KPN het glasvezelnetwerk van Reggefiber over wil nemen krijgt dit eerste bedrijf een nog groter deel van de glasvezelinfrastructuur van Nederland in bezit.

Indien de Autoriteit Consument en Markt deze overname toestaat vind ik het belangrijk dat concurrerende aanbieders hun diensten via het glasvezelnetwerk van Reggefiber kunnen aanbieden. Om duidelijk te krijgen van de minister in welke mate hij vindt dat concurrerende partijen toegang tot het glasvezelnetwerk dienen te hebben, heb ik de volgende schriftelijke vragen gesteld:

Vragen van het lid De Liefde (VVD) aan de minister van Economische Zaken over toegang tot het glasvezelnetwerk van Reggefiber (ingezonden 29 augustus 2014)

1 Wanneer verwacht u de uitkomsten van het onderzoek van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) naar de overname van Reggefiber door KPN?  

2 Moeten concurrenten toegang tot het glasvezelnetwerk van Reggefiber behouden om hun eigen diensten aan consumenten aan te kunnen bieden? Denkt u dat bijvoorbeeld een 'wholesale' toegangsverplichting voldoende is? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet en waar denkt u dan aan? Of bent u van mening dat toegang tot het glasvezelnetwerk voor concurrerende partijen volledig dient te zijn en dat dus alle diensten die de concurrent aan wil bieden, dienen te kunnen worden doorgegeven? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

3 In hoeverre is het toegestaan dat de eigenaar van het glasvezelnetwerk gaat differentiëren in de hoeveelheid data en snelheden die hij aan concurrenten aanbiedt?  

4 Deelt u de mening dat adequate toegang tot het glasvezelnetwerk noodzakelijk is om de telecom- en TV-markt concurrerend te houden? Zo nee, waarom niet?  

5 Bent u bereid deze vragen ook aan de ACM voor te leggen en hun antwoorden naar de Kamer te zenden? Zo nee, waarom niet?


Zie ook Telecompaper: http://www.telecompaper.com/nieuws/vvd-vraagt-ez-om-een-update-over-overname-reggefiber--1033936