Schaf roamingkosten af en wel pronto!

Zij willen de kosten die telecomproviders in rekening brengen bij bellen, sms-en en gebruik van data in een ander EU-land gewoon laten bestaan. Dat is natuurlijk niet de bedoeling!

Dinsdag 30 september heb ik daarom samen met de PvdA een motie ingediend om de minister op te roepen zich tijdens zijn vergadering met de Europese Telecom-ministers sterk tégen deze Italiaanse telecom-spaghetti uit te spreken. Minister Kamp gaat dat doen, zo verzekerde hij de Kamer. Dat is dus mooi! Zie hieronder mijn spreektekst en motie:

We waren er bijna van af: torenhoge telefoonrekeningen na een verblijf in een ander Europees land. Deze geldklopperij was bijna de nek omgedraaid door Neelie Kroes, die voorstelt om de roamingkosten in de EU af te schaffen. Het Europees Parlement heeft dat in april ook nog eens bekrachtigd. Goed nieuws voor de consument, goed nieuws voor de ondernemer en goed nieuws voor de werkgelegenheid en economische groei in Europa.

Helaas vinden wij het Italiaans voorzitterschap op ons pad. Consumenten en ondernemers hebben pech gehad: zij moeten dik blijven betalen bellen, sms’en en internetten als zij de grens overgaan voor een vakantie in Rimini of zakendoen in Hamburg.

Want wat willen onze Italiaanse vrienden? Dat telecomproviders nog steeds tariefplannen voor roaming mogen aanbieden. Dat er datalimieten worden ingesteld onder het mom van ‘fair use policy’.

En zelfs voor dit minuscuul kleine beetje liberalisering krijgen de telco’s meer dan drie jaar de tijd.

Wie dacht dat het einde van roaming nabij was – zeg maar ciao.

Voorzitter, daarom de volgende motie:

Motie De Liefde/Oosenbrug om niet in te stemmen met Italiaans voorstel over netneutraliteit en het in stand houden van dure roaming-tarieven

De Kamer,

constaterende dat in de concept-telecomverordening roaming-tarieven binnen de EU afgeschaft worden,

constaterende dat het Italiaanse voorzitterschap telecomproviders de mogelijkheid wil bieden abonnementen met en zonder dure roaming-tarieven aan te bieden,

constaterende dat via dit Italiaanse achterdeurtje feitelijk roaming niet wordt afgeschaft,

constaterende dat het Italiaans voorzitterschap ook voorstellen doet die de door Nederland gerealiseerde netneutraliteit onder druk zetten,

van mening dat om tot een goedwerkende en concurrerende Europese telecommarkt te komen netneutraliteit en afschaffing van roaming-tarieven noodzakelijk zijn,

verzoekt de regering zich tegen het voorstel van het Italiaans voorzitterschap uit te spreken, onder andere tijdens de informele telecomraad op 2 en 3 oktober in Milaan, en vast te blijven houden aan netneutraliteit en de afschaffing van hogere roaming-tarieven,

en gaat over tot de orde van de dag,

De Liefde/Oosenbrug