Werkbezoek aan tuinbouwbedrijven in het Westland

Op vrijdag 27 november 2014 heeft een delegatie van verschillende VVD'ers een bezoek gebracht aan het Westland, ook wel de groentetuin van Europa genoemd.

Samen met VVD-Europarlementariërs Hans van Baalen en Jan Huitema ben ik bij telersvereniging Prominent en bij de Demokwekerij Westland geweest. De kassen zijn gigantisch en de innovatie gaat maar door. Door het gebruik van Led-verlichting kunnen telers meer kilogram producten per vierkante meter behalen. Dit soort ontwikkelingen zijn niet alleen goed voor de telers maar werkt door op terreinen waar je het niet meteen zou verwachten. Zo verwarmt Prominent met water haar kassen, én de naastgelegen woonwijk. Het afgekoelde water komt weer terug naar de kas en kan in de zomer gebruikt worden om de kas te koelen. Een win-win situatie die ook nog eens milieuvriendelijk is.

Ook verder van huis profiteren mensen van de ontwikkelingen van Nederlandse telers. De kunst om met slechts vier liter water een kilogram tomaten te kweken willen ze in veel landen graag leren. In landen waar men op een open veld tomaten teelt is nog 60 (!) liter nodig om één kilogram tomaten te telen, ofwel, 15 keer zoveel. De Nederlandse manier is veel efficiënter en kan een oplossing bieden voor landen met een tekort aan zoet water. In dit soort landen dreigt verwoestijning omdat er teveel water aan het milieu onttrokken wordt. De oplossing hebben wij dus in handen.