Schriftelijke vragen aan staatssecretaris Dijksma over vleesaanbiedingen in de supermarkten

Aanleiding voor deze vragen was haar uitspraken over kiloknallers van Wakker Dier. De PvdA-politica twijfelde niet aan de cijfers van Wakker Dier en gebruikte die om stevige uitspraken te doen over de hele supermarktbranche. Maar wat blijkt? Slechts 0,8% van al het vlees dat supermarkten in 2014 verkochten was een kiloknaller. Daarom stel ik samen met collega Lodders de onderstaande vragen.

In de vragen vindt u een aantal interessante hyperlinks, zoals deze naar Foodlog.

Schriftelijke vragen van de leden De Liefde en Lodders (VVD) aan de staatssecretaris van Economische zaken over vleesaanbiedingen onder 4,12 euro per kilo zonder dierenwelzijnskeurmerk.

1. Waarom heeft u op basis van een persbericht van Wakker Dier uitspraken gedaan over het uitbannen van vleesaanbiedingen onder de 4,12 euro per kilo?

2. Waarom baseert u uw beleid op de cijfers van Wakker Dier, zonder deze te verifiëren?

3. Waarom hanteert u dezelfde definitie als Wakker Dier, namelijk een verkoopprijs onder de 4,12 euro en zonder dierenwelzijnskeurmerk?

4. Kunt u aangeven op basis van welke cijfers u uw beleid baseert tegen de verkoop van vlees onder 4,12 euro per kilo en zonder dierenwelzijnskeurmerk? Hoeveel vlees-aanbiedingen waren er bijvoorbeeld in 2013 en 2014? En hoeveel daarvan waren een aanbieding die voldoet aan de Wakker Dier-prijsgrens van 4,12 euro per kilo? Welk percentage van het totaal verkochte vlees in supermarkten is onder de 4,12 euro en zonder dierenwelzijnskeurmerk verkocht?

5. Wat vindt u ervan dat Wakker Dier alle vlees- en pluimveesectoren over één kam scheert? Bent u het met de VVD-leden eens dat het vreemd is om één verkoopprijs voor alle soorten vlees te hanteren terwijl sommige vleessoorten een lagere inkoopprijs hebben dan anderen en daardoor ook tegen een lagere prijs aan consumenten verkocht kunnen worden?

6. Kunt u reageren op de berekening van de VVD-leden, namelijk dat het percentage vleesaankopen onder de 4,12 euro per kilo en zonder dierenwelzijnskeurmerk zo’n 0,8% van de totale vleesaankopen in 2014 bedraagt? Indien u op een ander percentage uitkomt, kunt u dan aangeven op welke wijze deze berekend is en welke cijfers daarvoor als input zijn gehanteerd?

7. Deelt u de mening dat u de veesector geen dienst heeft bewezen, omdat Wakker Dier de hele sector zwart maakt terwijl het slechts om zo’n 3,1% van alle vleesaanbiedingen in 2014 gaat, en dus 96,9% van de aanbiedingen volgens Wakker Dier wel prima vlees is? Zo nee, kunt u dan gemotiveerd en met cijfers gestaafd toelichten waarom u het niet met deze uitspraak eens bent?

8. Hoe kijkt u aan tegen het afprijzen van vleesproducten in supermarkten omdat deze bijvoorbeeld dichtbij de houdbaarheidsdatum zijn? Zijn dit wat u betreft ook vleesaanbiedingen van onder de 4,12 euro per kilo zonder dierenwelzijnskeurmerk die u uit wil bannen? En hoe rijmt u dergelijke aanbiedingen met de wens voedselverspilling tegen te gaan? Vindt u de verkoop van vlees onder de 4,12 euro per kilogram mét een dierenwelzijnskeurmerk wel acceptabel?