Schriftelijke vragen aan Kamp over het bericht dat de ICT-sector uit Nederland wegtrekt

1) Bent u bekend met het artikel ‘ICT-sector trekt weg’?[1]

2) Kunt u aangeven in hoeverre de boodschap in het artikel ‘ICT-sector trekt weg’ klopt met de werkelijke cijfers? Trekken er inderdaad bedrijven uit de ICT-sector uit Nederland weg? Om hoeveel bedrijven en arbeidsplaatsen gaat het dan? En wat is het netto-saldo van nieuwe bedrijven die zich vestigen en vertrekken?

3) Hoe beoordeelt u de stelling dat dit het startsein is van een uittocht van ICT-bedrijven uit Nederland?

4) In hoeverre bent van mening dat er in Nederland een tekort aan ICT-personeel is? Waardoor komt dit?

5) Bent u het met de VVD-leden eens dat het aantal leerlingen dan momenteel instroomt lager is dan het aantal benodigde vakmensen? Hoe gaat u zich samen met het bedrijfsleven en onderwijsveld inspannen om het aantal jongeren dat met een technische opleiding start, te verhogen?

6) Hoe kijkt u aan tegen de discussie tussen onderwijsinstellingen en de ICT-sector de afgelopen dagen in de media over de schijnbare uittocht van ICT-bedrijven?[2]

7) Welke acties onderneemt u al om het tekort aan ICT-personeel aan te pakken en welke maatregelen zouden er nog in gang gezet kunnen worden?

8) Heeft u eerder signalen ontvangen waaruit blijkt dat bedrijven in Nederland naar het buitenland vertrekken of voornemens zijn om dit te doen vanwege een tekort aan ICT-personeel, en zo ja, welke?

9) Wat is het effect van een tekort aan ICT-personeel op het vestigingsklimaat voor Nederlandse en buitenlandse bedrijven in Nederland?

10) Wat zijn naast het tekort aan goedgeschoold ICT-personeel redenen voor bedrijven ons land te verlaten? En wat kunt u er aan doen? 

11) Kan de minister aangeven hoe Spanje, Portugal en Polen beter inspelen op de vraag van de markt, zoals het artikel aangeeft, en wat Nederland daarvan kan leren?

12) In hoeverre zijn de banenplannen voor de ICT-sectoren die afgelopen jaar zijn gelanceerd en waarin € 5 miljoen is geïnvesteerd nuttig ingezet voor deze problematiek?

[1] ‘ICT-sector trekt weg’, Telegraaf (19 januari 2015)

[2]http://www.telegraaf.nl/binnenland/23578023/___Tekort_ict_wel_aangepakt___.html?utm_source=t.co&utm_medium=referral&utm_campaign=twitter