Op campagne in Scheveningen voor een mooie en veilige kustplaats

Na een bezoek aan het drinkwaterbedrijf Dunea hebben we een rondje gelopen over de boulevard. Na inzet van de VVD in verschillende bestuurslagen, zoals landelijk, gemeentelijk en de provincie, is de zuid-boulevard nu helemaal opgeknapt. Dat willen we ook graag bereiken bij de noord-boulevard. Goed voorbeeld doet goed volgen. De VVD wil hiervoor extra geld uittrekken.

Persbericht

Den Haag, 27 februari 2015

VVD Den Haag en VVD Zuid-Holland samen voor Scheveningen

Wethouder Boudewijn Revis (VVD) bezocht samen met minister Stef Blok en VVD-kandidaten voor provincie en waterschap badplaats Scheveningen. De komende jaren wordt er ook weer flink geïnvesteerd in het tweede economisch hart van Den Haag. Het verder opknappen van Scheveningen-Bad is belangrijk voor de Haagse economie. Eerder droeg de provincie Zuid-Holland ook bij aan het opknappen van de zuid-boulevard. De VVD in de provincie wil blijven investeren in de Zuid-Hollandse kust en dus ook in Scheveningen. Mede hierdoor krijgt de populairste badplaats van Nederland de allure die de Haagse VVD al langere tijd wenst. Dankzij de VVD staan deze plannen in het coalitieakkoord van Den Haag. Provinciaal lijsttrekker Floor Vermeulen: "Ik wil dat de provincie geld steekt in die plaatsen die voor onze economie en veiligheid belangrijk zijn. De kust bij Den Haag is daar een goed voorbeeld van. We slaan twee vliegen in een klap. Door verhoging en verbreding van het strand én het aanpakken van de boulevard wordt de kust ook beschermd tegen overstromingen én wordt Scheveningen nog aantrekkelijker."  Minister Blok benadrukt het succes aan de zuidkant van de boulevard. "Nu de zuidkant van de boulevard zo mooi is geworden, is het goed dat gemeente en provincie samen die klus helemaal afmaken. Dat is van belang voor de werkgelegenheid en de leefbaarheid van Scheveningen en voor de economie van Zuid-Holland," aldus Blok. Haagse wethouder Revis: "Ik steun het initiatief van de VVD Zuid-Holland om dit economische hart van Den Haag, en onze hele provincie, ook vanuit de provincie te ondersteunen en kijk uit naar een goede samenwerking. Als gemeente investeren we al fors in Scheveningen-Bad en daar profiteren niet alleen Scheveningers en Hagenaars van. De hele regio kan op Scheveningen recreëren of een boterham verdienen."