Niet als kip zonder kop achter Wakker Dier aan lopen

Wij wilden onder andere weten waarom ze haar beleid baseerde op een onverifieerbaar onderzoek van Wakker Dier. Helaas kregen we op veel van onze vragen geen antwoord. De VVD loopt niet als een kip zonder kop achter Wakker Dier aan, en daarom hebben wij de onbeantwoorde vragen nog een keer ingediend. Ik houd u op de hoogte.

Aanvullende schriftelijke vragen van de leden De Liefde en Lodders (VVD) aan de staatssecretaris van Economische zaken over vleesaanbiedingen onder 4,12 euro per kilo zonder dierenwelzijnskeurmerk.

  1. Waarom baseert u uw beleid en uitspraken op de cijfers van Wakker Dier[1], zonder deze vooraf te verifiëren?[2]
  2. Waarom hanteert u dezelfde definitie als Wakker Dier, namelijk een verkoopprijs onder de 4,12 euro en zonder dierenwelzijnskeurmerk? 
  3. Kunt u aangeven op basis van welke cijfers u uw beleid baseert om tegen de verkoop van vlees onder 4,12 euro per kilo en zonder dierenwelzijnskeur-merk te zijn? 
  4. Wat is uw definitie van ‘een redelijke prijs’? Wie bepaalt wat een redelijke prijs is? 
  5. Kunnen schommelingen in de wereldmarkt nog van invloed zijn op wat u een redelijke prijs vindt voor vlees?[3] Zo ja, bent u van mening dat Wakker Dier dan ook haar definitie dient aan te passen? Zo nee, waarom niet, u baseert immers uw beleid tot op heden op de onverifieerde cijfers en gebruikte definities van Wakker Dier? 
  6. Hoeveel vleesaanbiedingen waren er in 2013 en 2014? Hoeveel daarvan waren een aanbieding die voldoet aan de Wakker Dier-prijsgrens van 4,12 euro per kilo? Welk percentage van het totaal verkochte vlees in supermarkten is onder de 4,12 euro en zonder dierenwelzijnskeurmerk verkocht? 
  7. Deelt u de mening van de VVD dat Wakker Dieren alle vlees- en pluimveesectoren over één kam scheert? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u het met de VVD eens dat Wakker Dier hiermee de sector te kort doet? 
  8. Deelt u de mening dat Wakker Dier de hele sector onnodig en onterecht zwartmaakt, terwijl het slechts om zo’n 3,1% van alle vleesaanbiedingen in 2014 gaat, en dus 96,9% van de aanbiedingen dus wel door de Wakker Dier-beugel kunnen? Zo nee, kunt u dan gemotiveerd en met cijfers toelichten waarom u het niet met deze uitspraak eens bent? 
  9. Kunt u reageren op de berekening dat het percentage vleesaankopen onder de 4,12 euro per kilo en zonder dierenwelzijnskeurmerk slechts zo’n 0,8% van de totale vleesaankopen in 2014 bedraagt?4 Indien u op een ander percentage uitkomt, kunt u dan aangeven op welke wijze dit berekend is en welke cijfers daarvoor als input zijn gehanteerd? Bent u bereid data elders op te vragen, bijvoorbeeld bij GfK? Zo nee, welke zwaarwegende redenen heeft u om de Kamer geen informatie te willen verschaffen over de prijsvorming op de consumenten-vleesmarkt in Nederland?

[1]http://www.nu.nl/binnenland/3967726/staatssecretaris-dijksma-wil-kiloknallers-uitbannen.html

[2] Brief 14 januari 2015, Trendbreuk in het aantal aanbiedingen ‘kiloknallers’

[3] http://www.rtlnieuws.nl/economie/home/brood-vlees-en-frisdrank-goedkoper


Eerder ingediende schriftelijke vragen over dit onderwerp met de antwoorden van staatssecretaris Dijksma:

Vragen van de leden De Liefde en Lodders (beiden VVD) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken over vleesaanbiedingen onder 4,12 euro per kilo zonder dierenwelzijnskeurmerk (ingezonden 21 januari 2015).

Antwoord van Staatssecretaris

Dijksma (Economische Zaken) (ontvangen 10 maart 2015).

Vraag 1, 2, 3, 4

Waarom heeft u op basis van een persbericht van Wakker Dier[1] uitspraken gedaan over het uitbannen van vleesaanbiedingen onder de 4,12 euro per kilo?[2] Waarom baseert u uw beleid op de cijfers van Wakker Dier, zonder deze te verifiëren?[3] Waarom hanteert u dezelfde definitie als Wakker Dier, namelijk een verkoopprijs onder de 4,12 euro en zonder dierenwelzijnskeurmerk? Kunt u aangeven op basis van welke cijfers u uw beleid baseert tegen de verkoop van vlees onder 4,12 euro per kilo en zonder dierenwelzijnskeurmerk?

Antwoord 1, 2, 3, 4

Zoals ik heb aangegeven in mijn brief van 14 januari 2015 (Kamerstuk 31 532, nr. 144), vind ik het een zorgelijke zaak indien het aantal kiloknallers in supermarkten stijgt. Het hanteren van aanbiedingen voor vlees, waarbij het product soms zeer voordelig in de winkelschappen wordt aangeboden. vind ik om meerdere redenen onwenselijk. Zo kan hiervan het signaal uitgaan dat vlees een stuntartikel is, terwijl ik vind dat voor kwalitatief goed vlees een redelijke prijs moet worden betaald. Daarnaast kan er, wanneer de marges te klein worden, in de keten druk ontstaan om de grenzen van hetgeen wettelijk toegestaan is op te zoeken, zowel in termen van dierenwelzijn als voedselveiligheid.

Vraag 5, 6, 7

Hoeveel vleesaanbiedingen waren er bijvoorbeeld in 2013 en 2014? Hoeveel daarvan waren een aanbieding die voldoet aan de Wakker Dier-prijsgrens van 4,12 euro per kilo? Welk percentage van het totaal verkochte vlees in supermarkten is onder de 4,12 euro en zonder dierenwelzijnskeurmerk verkocht? Wat vindt u ervan dat Wakker Dier alle vlees- en pluimveesectoren over één kam scheert?

Antwoord 5, 6, 7

Het Ministerie van Economische Zaken voert geen eigen onderzoek uit naar aanbiedingen in supermarkten. Zoals ik ook heb aangegeven in mijn brief van 14 januari 2015 zijn de resultaten van het onderzoek van Wakker Dier voor mij niet verifieerbaar.

Vraag 8

Deelt u de mening dat het vreemd is om één verkoopprijs voor alle soorten vlees te hanteren, terwijl sommige vleessoorten een lagere inkoopprijs hebben dan andere en daardoor ook tegen een lagere prijs aan consumenten verkocht kunnen worden?

Antwoord 8

Ja, ik deel de mening dat differentiatie in inkoopprijs van vlees kan leiden tot differentiatie in de verkoopprijs.

Vraag 9, 10

Kunt u reageren op de berekening dat het percentage vleesaankopen onder de 4,12 euro per kilo en zonder dierenwelzijnskeurmerk zo’n 0,8% van de totale vleesaankopen in 2014 bedraagt?[4] Indien u op een ander percentage uitkomt, kunt u dan aangeven op welke wijze dit berekend is en welke cijfers daarvoor als input zijn gehanteerd? Deelt u de mening dat u de veesector geen dienst heeft bewezen, omdat Wakker Dier de hele sector zwartmaakt, terwijl het slechts om zo’n 3,1% van alle vleesaanbiedingen in 2014 gaat, en dus 96,9% van de aanbiedingen volgens Wakker Dier wel prima vlees is? Zo nee, kunt u dan gemotiveerd en met cijfers gestaafd toelichten waarom u het niet met deze uitspraak eens bent?

Antwoord 9, 10

Ik verwijs u naar het antwoord op vraag 5, 6 en 7.

Vraag 11

Hoe kijkt u aan tegen het afprijzen van vleesproducten in supermarkten omdat deze bijvoorbeeld dichtbij de houdbaarheidsdatum zijn? Zijn dit wat u betreft ook vleesaanbiedingen onder de 4,12 euro per kilo zonder dierenwelzijnskeurmerk die u wilt uitbannen? Hoe rijmt u dergelijke aanbiedingen met de wens voedselverspilling tegen te gaan? Vindt u de verkoop van vlees onder de 4,12 euro per kilogram mét een dierenwelzijnskeurmerk wel acceptabel?

Antwoord 11

Zoals ik in mijn antwoord op vraag 1, 2, 3 en 4 heb aangegeven, vind ik de strategie waarbij vlees als stuntartikel wordt gebruikt onwenselijk. In de situatie van het afprijzen van vlees en vleesproducten die tegen de houdbaarheidsdatum aan zitten, is er echter sprake van het voorkomen van voedselverspilling. Ik juich het toe als de detailhandel zich inzet om voedselverspilling tegen te gaan.

[1] Website Wakker Dier, 7 januari 2015 (http://www.wakkerdier.nl/persberichten/toename-kiloknallers-in-strijd-met-afspraken)

[2] 2Nu.nl, 7 januari 2015 (http://www.nu.nl/binnenland/3967726/staatssecretaris-dijksma-wil-kiloknallers-uitbannen.html)

[3] Brief 14 januari 2015, Trendbreuk in het aantal aanbiedingen «kiloknallers»

[4] Berekend op basis van cijfers van GfK en Wakker Dier.