Schriftelijke vragen De Liefde en Elias over interactieve televisie

Op 3 juni 2014 heb ik samen met mij collega Ton Elias schriftelijke vragen gesteld aan staatssecretaris Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de zogenaamde 'rode knop' op de afstandsbediening. Via deze 'rode knop' kan de kijker interactieve televisie ontvangen. Wij vragen ons af onder welke wetgeving interactieve televisie valt: de mediawet met een verplicht zenderaanbod of telecommunicatiewet waar niets over een bepaald aanbod is opgenomen?