Schriftelijke vragen over overtreding van de Telecommunicatiewet door NPO

De NPO betreedt nog steeds de cookiewet, zo schrijft het College Bescherming Persoonsgegevens op 8 juli 2014. NPO plaatst namelijk nog steeds cookies. Accepteert de gebruiker deze niet, dan krijgt hij of zij geen toegang tot de website. Dit is verboden. Private websites mogen een dergelijke blokkade opwerpen maar publieke websites waar iedereen belasting voor betaalt niet. Ik heb hierover vragen gesteld aan minister Kamp. 

Voor meer informatie zie schriftelijke vragen De Liefde over plaatsing van cookies door NPO.