Schriftelijke vragen over vleesaanbiedingen zonder welzijnskeurmerk

Samen met mijn college Helma Lodders heb ik schriftelijke vragen gesteld aan staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken over vleesaanbiedingen onder de €4,12 zonder welzijnskeurmerk. Dijksma geeft aan een dergelijke prijs een slechte zaak te vinden en wil dit dan ook ontmoedigen. Wij vragen ons af welke redenering zij hiervoor gebruikt anders dan dat dit het standpunt van Wakker Dier is. Een staatssecretaris behoort volgens ons haar eigen afweging te maken en niet als een kip zonder kop achter een belangenorganisatie aan te lopen.