Motie De Liefde over ex-ante toezicht door de ACM op de postmarkt

Op 20 juni 2013 heb ik een motie ingediend om de regering op te roepen te motiveren waar ze voor een licht toezichtsinstrument -achteraf, dus ex post- hebben gekozen voor de ACM bij het houden van toezicht op de postmarkt. Ik vind ex ante, dus vooraf toezicht, logischer. Volgens mij is het doeltreffender om de ACM vooraf te vragen of een bepaalde prijsstijging van een postzegel redelijk is in plaats van een onredelijke prijsstijging achteraf terugdraaien.

Voor meer informatie zieMotie De Liefde over bevoegdheden ACM