Motie De Liefde over modernisering wetgeving inzake telecommunicatie

Bij de begrotingsonderhandelingen van het ministerie van Economische Zaken heb ik op 7 november 2013 een motie ingediend welke de regering oproept in 2014 met een plan van aanpak te komen om de telecommunicatie-, privacy-, media- en auteursrechten te moderniseren. 

De motie is unaniem aangenomen.

Voor meer informatie zie Motie De Liefde over modernisering wetgeving inzake telecommunicatie.