Motie De Liefde cs over overstapmogelijkheden voor kleine en middelgrote ondernemers

Op 12 februari 2014 heb ik samen met enkele collega's een motie ingediend om het voor kleine en middelgrote ondernemers makkelijker te maken om over te stappen naar een andere telecomprovider. 

De motie is unaniem aangenomen.

Voor meer informatie zie Motie De Liefde cs over overstapmogelijkheden kleine en middelgrote ondernemers.