Motie De Liefde en Jacobi over eerlijk speelveld in de voedselveredelingssector

Op 27 mei 2014 heb ik samen met mijn collega Jacobi (PvdA) een motie ingediend om de regering op te roepen te voorzien in een eerlijk speelveld in de voedselvoorzieningssector door zich hard te maken voor een uitgebreide veredelingsvrijstelling en/of door de octrooiering van planteigenschappen te beperken.

De motie is aangenomen.

Voor meer informatie zie Motie De Liefde en Jacobi voor eerlijk speelveld in de voedselsector.