Motie De Liefde en Van Dekken over het betrekken van de Kamer bij het opstellen van nationaal afwegingskader GGO's

Op 10 juni 2014 heb ik samen met mijn collega Van Dekken (PvdA) een motie ingediend die de regering oproept de Kamer te betrekken bij het opstellen van een nationaal afwegingskader voor de teelt van GGO's op nationaal grondgebied.

De motie is aangenomen.

Voor meer informatie zie Motie De Liefde en Van Dekken over betrekken Kamer bij kader voor teelt GGO's.