Motie De Liefde en Leenders over financiële gevolgen toelating GMO's per lidstaat

Op 1 juli 2015 heb ik samen met Henk Leenders (PvdA) een motie ingediend om de financiële gevolgen te onderzoeken van een voorstel van de Europese Commissie om voortaan aan de lidstaten het laatste zegje te geven over het toestaan van goedgekeurde Genetisch Gemodificeerde Organismen (GMO's) op hun grondgebied. Als dit voorstel doorgang zal vinden zullen we 28 verschillende ingrediëntenlijsten gaan krijgen voor bijvoorbeeld veevoer. De hele interne markt zal hierdoor geschaad worden. Onze motie is aangenomen.

Voor meer informatie: http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2015Z13279&did=2015D26683