Standpunt gereguleerde postmarkt

Het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie (PTT) is grofweg van 1799 tot 1989 een staatsbedrijf geweest. In 1989 verzelfstandigde de staat het postbedrijf en ging het verder onder de titel Koninklijke PTT Nederland NV (KPN). Tot 1994 was de staat de enig aandeelhouder. Na verschillende fusies met andere (buitenlandse) bedrijven en afsplitsingen is het bedrijf PostNL het bedrijf dat zich nu bezig houdt met de Universele Post Dienstverlening (UPD), ofwel door de overheid is aangewezen om de particuliere post- en pakketvoorziening te leveren.

Omdat het voor iedere particulier mogelijk moet zijn tegen redelijke kosten een brief of pakketje te versturen is besloten de postmarkt niet volledig te liberaliseren. De overheid wil controle houden op de postzegelprijs, het aantal brievenbussen en postkantoren. Dit doet de overheid via verschillende constructies. Zo houdt de Autoriteit Consument en Markt (ACM) de postzegelprijs in de gaten. PostNL mag dus niet zonder toestemming van de ACM de postzegelprijs verhogen. De ACM controleert of een prijsstijging redelijk is. De minister van Economische Zaken en de Tweede Kamer kunnen via wetgeving de spreidingseisen voor bijvoorbeeld brievenbussen en postkantoren vaststellen, net zoals het aantal bezorgdagen. Op deze manier is de postmarkt dus geen vrij markt, maar een zogenaamde gereguleerde markt.

Als liberaal vind ik dat we de teugels nog wel iets meer kunnen laten vieren. De postmarkt is door de jaren heen onherkenbaar verandert. We communiceren meer en meer digitaal, ook voor formele stukken zoals contracten. Hierdoor zijn we minder afhankelijk geworden van papieren poststukken. Ook zijn er verschillende alternatieve aanbieders. Deze zijn nu vooral actief in de zakelijke markt maar zouden ook actief kunnen worden op de markt voor consumenten. Door de bescherming die de staat nu geeft aan de uitvoerder van de Universele Post Dienst (PostNL) is het zeer lastig voor nieuwe bedrijven om zich in deze markt in te voegen. Meer concurrentie is goed voor de consument, want meer keuzevrijheid en kwaliteit.

Als woordvoerder Post houd ik de stijging van de postzegelprijs door PostNL goed in de gaten. Ook zet ik mij in voor meer keuzevrijheid in de markt. Zo heb ik in januari 2015 een motie ingediend om het mogelijk te maken postzegels met verschillende prijzen aan te bieden. Consumenten kunnen dan kiezen voor een goedkope variant die er langer over doet dan de snelle, maar dus duurdere, variant. Deze motie is aangenomen dus binnenkort kunt u kiezen tussen verschillende postzegels.


afbeelding: Postilion ofwel postkoets. Hiermee werd vroeger de post rondgebracht.