Standpunt Mededinging

Mededingingsrecht zorgt er voor dat bedrijven onder gelijke voorwaarden met elkaar kunnen concurreren.

Hier profiteert de consument van. Door concurrentie krijgen zij de beste kwaliteit voor de beste prijs. Afspraken die bedrijven onderling maken over prijs, afzetgebied of hoeveelheden zijn dan ook ten strengste verboden omdat dit negatieve gevolgen heeft voor de consument. 

In de praktijk is het echter niet altijd zo glashelder. Soms maken bedrijven afspraken met elkaar om een bepaald maatschappelijk doel te dienen, bijvoorbeeld het bevorderen van duurzaamheid. Wanneer is dit wel en wanneer is dit niet toegestaan? Denk hierbij bijvoorbeeld aan de discussie over de 'Kip van morgen'. Mijn uitgangspunt is dat de consument er in ieder geval voordeel uit moet halen. 

Daarnaast houd ik me op mededingingsgebied bezig met openbare aanbestedingen. Helaas komt het nog steeds voor dat bedrijven met voorkennis inschrijven op een aanbesteding waardoor het proces van aanbesteden niet meer eerlijk verloopt. Dat is niet de bedoeling en als woordvoerder mededing probeer ik bij dit soort zaken de onderste steen boven te krijgen.