Standpunt Biotechnologie

De techniek staat niet stil. Elke dag gebruiken we allerlei technische hulpmiddelen zoals een smartphone, een tablet, de computer, led-verlichting, de auto of een elektrische fiets. Ook de manier waarop ons voedsel geteeld wordt kent een grote technische vooruitgangsslag. Veredeling van planten kan door middel van biotechnologie een stuk sneller en beter gedaan worden.

Helaas heeft biotechnologie een slechte naam. Ik vind dat raar. Op alle gebieden omarmen we massaal technische vooruitgang, behalve op de manier waarop ons voedsel geteeld wordt. Veel mensen zien dan nog steeds Ot en Sien-achtige taferelen. Maar met een hobby-moestuin kunnen we de 9 miljard mensen in 20150 niet voeden. We moeten nadenken over duurzaam gebruik van onze grondstoffen zoals water, voedingsstoffen en beschikbaar landbouwgrond. Biotechnologie kan helpen bij een duurzame voedselvoorziening.

Zo is het via biotechnologie mogelijk om veredeling van een nieuwe plant te versnellen van 15 jaar tot 7 á 8 jaar. Deze verbeterde planten kunnen groeien in een droger, of juist natter klimaat. Dit kan grote misoogsten in ontwikkelingslanden voorkomen doordat de planten niet zullen sterven door een hittegolf of een extra natte moesson. Of ze bevatten een natuurlijke afweer tegen schimmel zodat er minder gewasbeschermingsmiddelen nodig zijn.  

Ik vind dan ook dat we de ontwikkeling van de biotechnologie moeten bevorderen. Er zijn zoveel mogelijkheden waardoor deze technologie kan bijdragen aan een duurzame en veilige voedselvoorziening. Het politieke debat moet zich wat mij betreft verleggen op de manieren van toepassing van de techniek die we niet accepteren in plaats van het ontmoedigen van de gehele techniek. Vergelijk het met een mes. Dit is een heel goed hulpmiddel om brood te smeren of vlees te snijden. Maar je mag er niemand mee verwonden. Bepaalde politieke partijen willen nu het mes verbieden omdat je er ook slechte dingen mee kunt doen. Zo kijken zij ook naar biotechnologie. Dit vind ik kortzichtig en makkelijk. Biotechnologie is dé manier om om onze voedselvoorziening duurzaam te maken. Mocht u de volgende keer iets horen over biotechnologie, vraagt u zich dan af waar we zouden zijn als we alle technologische vooruitgang bij voorbaat naar de prullenbak hadden verwezen.